ประชาสัมพันธ์|
| สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี2560 | ประกาศปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ | ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561 | สรุปผลคะแนนประเมิน lpa ปี 2560 | รายงานสรุปผลข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปี 2560
 


ร.ต. ชูเชิด ด่านอินถา
นายกองค์การบริหารส่วนต.สบปราบ
เมนูหลัก
   
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
29 คน
เข้าชมเมื่อวาน
20 คน
เข้าชมเดือนนี้
379 คน
เข้าชมปีนี้
2475 คน
เข้าชมทั้งหมด
14671 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี2560 [2017-11-21 ][49 ]
ประกาศปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ [2017-11-10 ][44 ]
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561 [2017-10-4 ][192 ]
สรุปผลคะแนนประเมิน lpa ปี 2560 [2017-9-13 ][100 ]
รายงานสรุปผลข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปี 2560 [2017-9-13 ][69 ]
บทความประชาสัมพันธ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [2017-8-17 ][60 ]
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [2017-7-6 ][78 ]
ประกาศอบต.สบปราบ เรื่องการมอบอำนาจของนายกฯให้ปลัด ปฏิบัติราชการ [2017-6-20 ][83 ]
ประกาศผลคะแนน LPA ปี 2559 [2017-6-20 ][158 ]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อทางline [2017-6-20 ][67 ]
   ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมโครงการครูdare ประจำปี 2561
อบต.สบปราบได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (DARE) ปี 2561 วันที่ 7 มีนาคม 2560 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสบปราบ และโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม 50 คน
update(2018-03-09 02:09:18)ดู(9)ครั้ง
การจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561
อบต.สบปราบร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
update(2018-03-09 02:08:40)ดู(21)ครั้ง
โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 อบต.สบปราบ ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายในการเลือกตั้ง รวมถึงเสริมสร้างความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยและการออกเสียงประชามติ สิทธิเสรีภาพในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ
update(2017-09-18 06:29:07)ดู(54)ครั้ง
โครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560
วันที่ 17 ส.ค. 2560 อบต.สบปราบได้จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โดยท่านนายอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสบปราบ
update(2017-08-17 06:21:29)ดู(57)ครั้ง
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560
วันที่ 9 สิงหาคม 2560องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถินจัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การซ้อมแผนอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น และฝึกซ้อมเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
update(2017-08-11 03:40:07)ดู(54)ครั้ง
    ประกาศ
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 2017-10-16 )( 29 )
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ( 2017-05-20 )( 42 )
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( 2016-11-01 )( 48 )
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ( 2016-10-31 )( 90 )
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 ( 2016-01-06 )( 153 )
    ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักและเทคอนกรีตขยายผิวจราจร (สายบ้านนายวร ยะด้วง) บ้านแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2018-04-03 )( 4 )
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโป่งแดง) บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ที่ 15 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2018-04-03 )( 4 )
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ต่อเติมห้องน้ำ) องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ บ้านแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2018-03-28 )( 4 )
ประกาศกำหนดวันและเวลาตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 3 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ( 2018-03-28 )( 9 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเป้า) บ้านวัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2018-03-27 )( 9 )
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170

Tel:0-5434-4529 Website:www.sopprap.go.th
Copy Right 2015 www.sopprap.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top