ประชาสัมพันธ์|
| วารสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 | ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ | รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอบต.สบปราบ | ภารกิจ5ด้านของศูนย์ยุติธรรมชุมชนอบต.สบปราบ
 


ร.ต. ชูเชิด ด่านอินถา
นายกองค์การบริหารส่วนต.สบปราบ
เมนูหลัก
   
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
3 คน
เข้าชมวันนี้
38 คน
เข้าชมเมื่อวาน
30 คน
เข้าชมเดือนนี้
1326 คน
เข้าชมปีนี้
3986 คน
เข้าชมทั้งหมด
48860 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 [2020-1-10 ][41 ]
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [2019-12-26 ][27 ]
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2019-11-19 ][69 ]
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอบต.สบปราบ [2019-10-28 ][78 ]
ภารกิจ5ด้านของศูนย์ยุติธรรมชุมชนอบต.สบปราบ [2019-10-28 ][70 ]
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 [2019-10-22 ][89 ]
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2019-10-18 ][79 ]
ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [2019-10-15 ][93 ]
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [2019-10-15 ][74 ]
รายงานสรุปการออกให้บริการงานป้องกันฯในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ประจำปี2562 [2019-10-10 ][102 ]
   ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเพื่อต้าน COVID19
อบต.สบปราบ นำโดย ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา นายกอบต.สบปราบ ร่วมกับโรงพยาบาลสบปราบ สาธารณสุขอำเภอสบปราบ อสม.และผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง โรค COVID 19 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ในพื้นที่ตำบลสบปราบ
update(2020-03-13 06:09:50)ดู(6)ครั้ง
การมอบชุดธนาคารหนังสือ โดยศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง
ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จ.ลำปาง นำโดย นายพันศักดิ์ คำแก้ว ประธานศูนย์ฯ ร่วมกับอบต.สบปราบ นำโดย ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา นายกอบต.สบปราบ ดำเนินการมอบชุดธนาคารหนังสือพร้อมนิทาน ให้แก่ครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 2 ราย คือ นางสุพันธ์ พันปุ๊ด และนางสาวภัสราภรณ์ ด่านอินถา ผู้ปกครองเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพัฒนา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอ่านให้แก่เด็กนักเรียน
update(2020-02-25 07:01:21)ดู(14)ครั้ง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี2563
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.สบปราบ ปี2563
update(2020-02-20 05:48:21)ดู(14)ครั้ง
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปี 2563 วันที่ 31 มค.63
อบต.สบปราบร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปี 2563 วันที่ 31 ม.ค. 2563 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ในกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 100 คน
update(2020-02-03 06:46:12)ดู(18)ครั้ง
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปี 2563
อบต.สบปราบ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมาฉันท์ ประจำปี 2563 วันที่ 15 มกราคม 2563 ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง เป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการศุนย์ยุติธรรมอบต.สบปราบ จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมอบต.สบปราบ
update(2020-02-03 08:27:16)ดู(19)ครั้ง
    ประกาศ
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 2019-10-03 )( 55 )
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 2018-10-01 )( 83 )
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 2018-10-17 )( 216 )
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 2017-10-16 )( 206 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ( 2018-09-19 )( 205 )
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 2019-11-05 )( 35 )
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 2018-10-10 )( 66 )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 2018-11-07 )( 210 )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 2017-11-06 )( 281 )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2560 ( 2017-10-05 )( 212 )
    ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
moncet ( 2020-02-24 )( 5 )
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (สระหนองบัว) บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2020-02-21 )( 2 )
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบปราบ หมู่ที่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2020-02-21 )( 2 )
จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนายลวด คำแก้ว บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2019-02-14 )( 17 )
จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง บ้านสบปราบ หมู่ที่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2019-02-14 )( 12 )
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170

Tel:0-5434-4529 Website:www.sopprap.go.th
Copy Right 2015 www.sopprap.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top