ประชาสัมพันธ์|
| ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ | ศูนย์ยุติธรรมชุมชน | ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2562 | สรุปโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ปี 2563 | การจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ปี 2563
 


ร.ต. ชูเชิด ด่านอินถา
นายกองค์การบริหารส่วนต.สบปราบ
เมนูหลัก
   
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
4 คน
เข้าชมวันนี้
25 คน
เข้าชมเมื่อวาน
24 คน
เข้าชมเดือนนี้
393 คน
เข้าชมปีนี้
8768 คน
เข้าชมทั้งหมด
53642 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ [2020-7-13 ][11 ]
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน [2020-7-10 ][6 ]
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2562 [2020-7-10 ][8 ]
สรุปโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ปี 2563 [2020-7-10 ][9 ]
การจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ปี 2563 [2020-7-10 ][7 ]
เงินสงเคราะห์สำหรับจัดการงานศพผู้สูงอายุ [2020-7-10 ][8 ]
รายงานผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน [2020-7-10 ][9 ]
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [2020-6-30 ][5 ]
รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [2020-6-29 ][11 ]
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2563(รอบ 6 เดือน) [2020-6-29 ][7 ]
   ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเพื่อต้าน COVID19
อบต.สบปราบ นำโดย ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา นายกอบต.สบปราบ ร่วมกับโรงพยาบาลสบปราบ สาธารณสุขอำเภอสบปราบ อสม.และผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง โรค COVID 19 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ในพื้นที่ตำบลสบปราบ
update(2020-03-13 06:09:50)ดู(57)ครั้ง
การมอบชุดธนาคารหนังสือ โดยศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง
ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จ.ลำปาง นำโดย นายพันศักดิ์ คำแก้ว ประธานศูนย์ฯ ร่วมกับอบต.สบปราบ นำโดย ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา นายกอบต.สบปราบ ดำเนินการมอบชุดธนาคารหนังสือพร้อมนิทาน ให้แก่ครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 2 ราย คือ นางสุพันธ์ พันปุ๊ด และนางสาวภัสราภรณ์ ด่านอินถา ผู้ปกครองเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพัฒนา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอ่านให้แก่เด็กนักเรียน
update(2020-02-25 07:01:21)ดู(63)ครั้ง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี2563
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.สบปราบ ปี2563
update(2020-02-20 05:48:21)ดู(52)ครั้ง
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปี 2563 วันที่ 31 มค.63
อบต.สบปราบร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปี 2563 วันที่ 31 ม.ค. 2563 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ในกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 100 คน
update(2020-02-03 06:46:12)ดู(56)ครั้ง
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปี 2563
อบต.สบปราบ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมาฉันท์ ประจำปี 2563 วันที่ 15 มกราคม 2563 ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง เป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการศุนย์ยุติธรรมอบต.สบปราบ จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมอบต.สบปราบ
update(2020-02-03 08:27:16)ดู(58)ครั้ง
    ประกาศ
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 2019-10-03 )( 93 )
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 2018-10-01 )( 121 )
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 2018-10-17 )( 275 )
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 2017-10-16 )( 254 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ( 2018-09-19 )( 261 )
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 2019-11-05 )( 119 )
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 2018-10-10 )( 109 )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 2018-11-07 )( 271 )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 2017-11-06 )( 340 )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2560 ( 2017-10-05 )( 257 )
    ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งพัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2020-05-25 )( 22 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ยกเลิกการประกวดราคา) ( 2020-05-12 )( 18 )
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหล่ายฮ่องปุ๊ หมู่ที่ 15 ตำบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ( 2020-05-01 )( 21 )
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2020-05-01 )( 24 )
ประกวดราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายข้างบ้านนายจันทร์ติ๊บ ไชยอ้าย) บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2020-04-28 )( 20 )
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170

Tel:0-5434-4529 Website:www.sopprap.go.th
Copy Right 2015 www.sopprap.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top