ประชาสัมพันธ์|
| วารสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 | ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ | รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอบต.สบปราบ | ภารกิจ5ด้านของศูนย์ยุติธรรมชุมชนอบต.สบปราบ
 


ร.ต. ชูเชิด ด่านอินถา
นายกองค์การบริหารส่วนต.สบปราบ
เมนูหลัก
   
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
2 คน
เข้าชมวันนี้
33 คน
เข้าชมเมื่อวาน
41 คน
เข้าชมเดือนนี้
1215 คน
เข้าชมปีนี้
1215 คน
เข้าชมทั้งหมด
46089 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 [2020-1-10 ][17 ]
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [2019-12-26 ][10 ]
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2019-11-19 ][42 ]
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอบต.สบปราบ [2019-10-28 ][48 ]
ภารกิจ5ด้านของศูนย์ยุติธรรมชุมชนอบต.สบปราบ [2019-10-28 ][45 ]
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 [2019-10-22 ][55 ]
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2019-10-18 ][53 ]
ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [2019-10-15 ][61 ]
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [2019-10-15 ][46 ]
รายงานสรุปการออกให้บริการงานป้องกันฯในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ประจำปี2562 [2019-10-10 ][73 ]
   ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมและฝึกซ้อมภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ2563
อบต.สบปราบ ร่วมกับสำนักงาน ปภ.จังหวัดลำปาง จัดทำโครงการอบรมและฝึกซ้อมภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี2563 วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอบต.สบปราบ ในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนร. จำนวน 50 คน และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟกรณีไฟไหม้ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
update(2020-01-17 07:33:36)ดู(9)ครั้ง
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและกิจกรรมเคลื่อนไหวอยู่กับที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง จัดกิจกรรมการสอนในห้วข้อเกมการศึกษาและกิจกรรมเคลื่อนไหวอยู่กับที่ เพื่อฝึกทักษะให้กับเด็กนักเรียนในศุูนย์
update(2019-11-08 04:07:25)ดู(25)ครั้ง
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ครอบครัวเข้มแข้งจังหวัดลำปาง ร่วมกับอบต.สบปราบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในการพัฒนาสมองส่วนหน้า และฝึกวินัยเชิงบวกสำหรับเด็ก โดยมีผู้ปกครองและคณะทำงาน เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมอบต.สบปราบ
update(2019-11-04 08:26:55)ดู(28)ครั้ง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอบต.สบปราบ
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายณัฐภูมิ อยู่ชัง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง ได้ตรวจเยี่ยม / นิเทศผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนอบต.สบปราบ
update(2019-10-29 07:34:13)ดู(33)ครั้ง
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปี 2562

update(2019-03-22 06:16:23)ดู(182)ครั้ง
    ประกาศ
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 2019-10-03 )( 30 )
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 2018-10-01 )( 65 )
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 2018-10-17 )( 197 )
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 2017-10-16 )( 179 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ( 2018-09-19 )( 184 )
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 2019-11-05 )( 13 )
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 2018-10-10 )( 51 )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 2018-11-07 )( 187 )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 2017-11-06 )( 245 )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2560 ( 2017-10-05 )( 184 )
    ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายเทพ ยะชะระ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 0000-00-00 )( 15 )
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก สายบ้านนางรุ้งศรี มูลปัญโญ บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 0000-00-00 )( 14 )
จ้างเปลี่ยนฝาปิดบ่อพักน้ำ บ้านสบปราบ หมู่ที่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ( 2019-08-27 )( 23 )
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางกัลยา ตาวตา) บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ( 2019-08-27 )( 24 )
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายมิตร เมืองมา) บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ( 2019-08-27 )( 24 )
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170

Tel:0-5434-4529 Website:www.sopprap.go.th
Copy Right 2015 www.sopprap.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top