ประชาสัมพันธ์|
| ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด | หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด | รายงานสรุปการออกให้บริการงานป้องกันฯในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ประจำปี2562 | รายงานสรุปการออกให้บริการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 | ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี 2562
 


ร.ต. ชูเชิด ด่านอินถา
นายกองค์การบริหารส่วนต.สบปราบ
เมนูหลัก
   
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
3 คน
เข้าชมวันนี้
12 คน
เข้าชมเมื่อวาน
33 คน
เข้าชมเดือนนี้
524 คน
เข้าชมปีนี้
16591 คน
เข้าชมทั้งหมด
41055 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
 
   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม  
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปี 2562

update(2019-03-22 06:16:23)ดู(122)ครั้ง
อบต.สบปราบ ร่วมกับ ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่ง อสม.ผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมรณรงค์งดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก
กิจกรรมรณรงค์การงดใช้โฟม
update(2018-11-07 08:30:49)ดู(165)ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสา อบต.สบปราบ
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 อบต.สบปราบ ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
update(2018-10-26 09:20:38)ดู(168)ครั้ง
โครงการอบรมปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปี 2561
อบต.สบปราบร่วมกับกลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง จัดการอบรมโครงการปรองดองและสมานฉันท์ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 กันยายน 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 50 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภา และผู้นำชุมชนและกลถ่มองค์กรต่างๆ
update(2018-09-14 07:53:11)ดู(175)ครั้ง
การจัดกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปี 2561
วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 อบต.สบปราบร่วมกับอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ชุดมวลชนสัมพันธ์ประจำอำเภอสบปราบและประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 ณ อ่างเก็บน้ำแม่เรียง
update(2018-08-01 04:39:14)ดู(117)ครั้ง
กิจกรรมออกรับซื้อขยะ หมู่บ้านต้นแบบ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเจริญ
อบต.สบปราบ ดำเนินการออกรับซื้อขยะ หมู่บ้านต้นแบบ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเจริญ
update(2018-10-03 02:51:39)ดู(131)ครั้ง
การจัดกิจกรรมอบรมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ จัดอบรมโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงสิทธิบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อพัฒนาทักษะด้านผู้นำเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนและเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของสภาเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ จำนวน ๓๐ คน โดยได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ลำปาง และ สภาเด็กและเยาวชน จ.ลำปาง
update(2018-10-03 02:52:49)ดู(159)ครั้ง
การจัดอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ “การสอนทำกระเป๋าสตางค์แบบยาว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชนและพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดีในกลุ่มอาชีพและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปสู่สินค้า OTOP กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้สนใจ ในเขตพื้นที่ จำนวน ๔๐ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรโครงการ จาก อ.ทิพพา สายสุข และ อ.สุพรรณ ชุ่มตา
update(2018-10-03 02:52:57)ดู(214)ครั้ง
การจัดประเพณีบ่อโข้ง ประจำปี 2561
วันที่ 22 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบร่วมกับเทศบาลตำบลสบปราบและประชาชนชาวอำเภอสบปราบ ร่วมงานสักการะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์(บ่อโข้ง)และรอยพระพุทธบาทประจำปี 2561 ในงานมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีทางศาสนา ซึ่งได้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี
update(2018-10-03 02:52:11)ดู(155)ครั้ง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านทุ่ง สังกัดอบต.สบปราบ
update(2018-10-03 02:52:19)ดู(134)ครั้ง
กิจกรรมโครงการครูdare ประจำปี 2561
อบต.สบปราบได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (DARE) ปี 2561 วันที่ 7 มีนาคม 2560 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสบปราบ และโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม 50 คน
update(2018-10-03 02:53:26)ดู(138)ครั้ง
การจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561
อบต.สบปราบร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
update(2018-10-03 02:53:52)ดู(162)ครั้ง
โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 อบต.สบปราบ ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายในการเลือกตั้ง รวมถึงเสริมสร้างความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยและการออกเสียงประชามติ สิทธิเสรีภาพในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ
update(2017-09-18 06:29:07)ดู(198)ครั้ง
โครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560
วันที่ 17 ส.ค. 2560 อบต.สบปราบได้จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โดยท่านนายอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสบปราบ
update(2017-08-17 06:21:29)ดู(194)ครั้ง
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560
วันที่ 9 สิงหาคม 2560องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถินจัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การซ้อมแผนอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น และฝึกซ้อมเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
update(2017-08-11 03:40:07)ดู(131)ครั้ง
โครงการรักน้ำ รักป่า รักสิ่งแวดล้อมประจำปี 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบจัดทำโครงการ"รักน้ำ รักป่า รักสิ่งแวดล้อม" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ สวนสาธารณะหนองบัว หมู่ที่ 15 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม ดังนี้สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ปกครองอำเภอสบปราบส่วนราชการในอำเภอสบปราบ กำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียน และประชาชนชาวอำเภอสบปราบ
update(2017-08-11 02:48:31)ดู(196)ครั้ง
โครงการจัดอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฯ ในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560
วันที่ 2/8/2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ได้จัดอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฯ ในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายวิศิษฎ์ ภู่สุวรรณ ปลัดอาวุโส อำเภอสบปราบ เป็นประธานเปิดการอบรม / พระครูวิจารณ์ภัทรกิจ เจ้าคณะตำบลสมัย บรรยายธรรม เรื่อง ธรรมะกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน / นายธวัช แก้วบุญเรือง ท้องถิ่นอำเภอสบปราบ บรรยายเรื่อง หลักการบริหารงานของ อปท. , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน ฯ / เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง บรรยายเรื่อง คุณธรรมปละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
update(2017-08-03 03:11:33)ดู(143)ครั้ง
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับนายอำเภอสบปราบ
วันที่ 2 ส.ค. 2560 เวลา 09.00 น. อำเภอสบปราบได้จัดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับนายอำเภอสบปราบ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 อบต.สบปราบโดย ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา เป็นผู้มอบตระกร้าดอกไม้จันทน์ ให้กับท่านนายอำเภอสบปราบ ณ ศาลาประชาคมอำเภอสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน 3000 ดอก
update(2017-08-03 03:09:29)ดู(162)ครั้ง
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ปี 2560
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ได้ดำเนินโครงการจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.สบปราบ โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ปี 2560 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนของตนเอง สู่การเป็นชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน
update(2017-08-03 03:06:47)ดู(145)ครั้ง
การจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
วันที่7/7/2560 อบต.สบปราบ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 จำนวน 6 วัด ได้แก่วัดบ้านแพะ วัดวัฒนาราม วัดวังพร้าว วัดชัยศรีภูมิ วัดบ้านทุ่ง และวัดม่อนหินขาว
update(2017-08-11 03:41:01)ดู(116)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 31 ข้อมูล
page: [1] 2
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170

Tel:0-5434-4529 Website:www.sopprap.go.th
Copy Right 2015 www.sopprap.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top