ประชาสัมพันธ์|
| ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ | ศูนย์ยุติธรรมชุมชน | ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2562 | สรุปโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ปี 2563 | การจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ปี 2563
 


ร.ต. ชูเชิด ด่านอินถา
นายกองค์การบริหารส่วนต.สบปราบ
เมนูหลัก
   
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
3 คน
เข้าชมวันนี้
25 คน
เข้าชมเมื่อวาน
24 คน
เข้าชมเดือนนี้
393 คน
เข้าชมปีนี้
8768 คน
เข้าชมทั้งหมด
53642 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
 
   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม  
กิจกรรมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเพื่อต้าน COVID19
อบต.สบปราบ นำโดย ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา นายกอบต.สบปราบ ร่วมกับโรงพยาบาลสบปราบ สาธารณสุขอำเภอสบปราบ อสม.และผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง โรค COVID 19 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ในพื้นที่ตำบลสบปราบ
update(2020-03-13 06:09:50)ดู(58)ครั้ง
การมอบชุดธนาคารหนังสือ โดยศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง
ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จ.ลำปาง นำโดย นายพันศักดิ์ คำแก้ว ประธานศูนย์ฯ ร่วมกับอบต.สบปราบ นำโดย ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา นายกอบต.สบปราบ ดำเนินการมอบชุดธนาคารหนังสือพร้อมนิทาน ให้แก่ครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 2 ราย คือ นางสุพันธ์ พันปุ๊ด และนางสาวภัสราภรณ์ ด่านอินถา ผู้ปกครองเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพัฒนา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอ่านให้แก่เด็กนักเรียน
update(2020-02-25 07:01:21)ดู(63)ครั้ง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี2563
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.สบปราบ ปี2563
update(2020-02-20 05:48:21)ดู(52)ครั้ง
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปี 2563 วันที่ 31 มค.63
อบต.สบปราบร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปี 2563 วันที่ 31 ม.ค. 2563 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ในกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 100 คน
update(2020-02-03 06:46:12)ดู(56)ครั้ง
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปี 2563
อบต.สบปราบ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมาฉันท์ ประจำปี 2563 วันที่ 15 มกราคม 2563 ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง เป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการศุนย์ยุติธรรมอบต.สบปราบ จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมอบต.สบปราบ
update(2020-02-03 08:27:16)ดู(58)ครั้ง
โครงการอบรมและฝึกซ้อมภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ2563
อบต.สบปราบ ร่วมกับสำนักงาน ปภ.จังหวัดลำปาง จัดทำโครงการอบรมและฝึกซ้อมภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี2563 วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอบต.สบปราบ ในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนร. จำนวน 50 คน และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟกรณีไฟไหม้ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
update(2020-01-17 07:33:36)ดู(54)ครั้ง
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและกิจกรรมเคลื่อนไหวอยู่กับที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง จัดกิจกรรมการสอนในห้วข้อเกมการศึกษาและกิจกรรมเคลื่อนไหวอยู่กับที่ เพื่อฝึกทักษะให้กับเด็กนักเรียนในศุูนย์
update(2019-11-08 04:07:25)ดู(95)ครั้ง
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ครอบครัวเข้มแข้งจังหวัดลำปาง ร่วมกับอบต.สบปราบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในการพัฒนาสมองส่วนหน้า และฝึกวินัยเชิงบวกสำหรับเด็ก โดยมีผู้ปกครองและคณะทำงาน เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมอบต.สบปราบ
update(2019-11-04 08:26:55)ดู(84)ครั้ง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอบต.สบปราบ
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายณัฐภูมิ อยู่ชัง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง ได้ตรวจเยี่ยม / นิเทศผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนอบต.สบปราบ
update(2019-10-29 07:34:13)ดู(113)ครั้ง
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปี 2562

update(2019-03-22 06:16:23)ดู(272)ครั้ง
อบต.สบปราบ ร่วมกับ ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่ง อสม.ผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมรณรงค์งดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก
กิจกรรมรณรงค์การงดใช้โฟม
update(2018-11-07 08:30:49)ดู(306)ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสา อบต.สบปราบ
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 อบต.สบปราบ ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
update(2018-10-26 09:20:38)ดู(278)ครั้ง
โครงการอบรมปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปี 2561
อบต.สบปราบร่วมกับกลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง จัดการอบรมโครงการปรองดองและสมานฉันท์ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 กันยายน 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 50 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภา และผู้นำชุมชนและกลถ่มองค์กรต่างๆ
update(2018-09-14 07:53:11)ดู(269)ครั้ง
การจัดกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปี 2561
วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 อบต.สบปราบร่วมกับอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ชุดมวลชนสัมพันธ์ประจำอำเภอสบปราบและประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 ณ อ่างเก็บน้ำแม่เรียง
update(2018-08-01 04:39:14)ดู(201)ครั้ง
กิจกรรมออกรับซื้อขยะ หมู่บ้านต้นแบบ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเจริญ
อบต.สบปราบ ดำเนินการออกรับซื้อขยะ หมู่บ้านต้นแบบ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเจริญ
update(2018-10-03 02:51:39)ดู(219)ครั้ง
การจัดกิจกรรมอบรมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ จัดอบรมโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงสิทธิบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อพัฒนาทักษะด้านผู้นำเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนและเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของสภาเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ จำนวน ๓๐ คน โดยได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ลำปาง และ สภาเด็กและเยาวชน จ.ลำปาง
update(2018-10-03 02:52:49)ดู(245)ครั้ง
การจัดอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ “การสอนทำกระเป๋าสตางค์แบบยาว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชนและพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดีในกลุ่มอาชีพและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปสู่สินค้า OTOP กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้สนใจ ในเขตพื้นที่ จำนวน ๔๐ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรโครงการ จาก อ.ทิพพา สายสุข และ อ.สุพรรณ ชุ่มตา
update(2018-10-03 02:52:57)ดู(298)ครั้ง
การจัดประเพณีบ่อโข้ง ประจำปี 2561
วันที่ 22 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบร่วมกับเทศบาลตำบลสบปราบและประชาชนชาวอำเภอสบปราบ ร่วมงานสักการะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์(บ่อโข้ง)และรอยพระพุทธบาทประจำปี 2561 ในงานมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีทางศาสนา ซึ่งได้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี
update(2018-10-03 02:52:11)ดู(253)ครั้ง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านทุ่ง สังกัดอบต.สบปราบ
update(2018-10-03 02:52:19)ดู(200)ครั้ง
กิจกรรมโครงการครูdare ประจำปี 2561
อบต.สบปราบได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (DARE) ปี 2561 วันที่ 7 มีนาคม 2560 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสบปราบ และโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม 50 คน
update(2018-10-03 02:53:26)ดู(199)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 40 ข้อมูล
page: [1] 2
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170

Tel:0-5434-4529 Website:www.sopprap.go.th
Copy Right 2015 www.sopprap.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top