ประชาสัมพันธ์|
| ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด | หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด | รายงานสรุปการออกให้บริการงานป้องกันฯในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ประจำปี2562 | รายงานสรุปการออกให้บริการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 | ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี 2562
 


ร.ต. ชูเชิด ด่านอินถา
นายกองค์การบริหารส่วนต.สบปราบ
เมนูหลัก
   
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
2 คน
เข้าชมวันนี้
12 คน
เข้าชมเมื่อวาน
33 คน
เข้าชมเดือนนี้
524 คน
เข้าชมปีนี้
16591 คน
เข้าชมทั้งหมด
41055 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
 
   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม  
ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
update(2019-10-15 07:19:19)ดู(3)ครั้ง
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
update(2019-10-15 06:22:39)ดู(1)ครั้ง
รายงานสรุปการออกให้บริการงานป้องกันฯในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ประจำปี2562
รายงานสรุปการออกให้บริการงานป้องกันฯในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ประจำปี2562
update(2019-10-10 05:01:58)ดู(5)ครั้ง
รายงานสรุปการออกให้บริการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562
รายงานสรุปการออกให้บริการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562
update(2019-10-10 05:02:19)ดู(6)ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี 2562 ของอบต.สบปราบ โดยมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
update(2019-10-07 06:40:00)ดู(7)ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2563
update(2019-10-04 08:17:59)ดู(7)ครั้ง
รณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
รณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
update(2019-07-25 02:39:04)ดู(33)ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คะแนน LPA ประจำปี 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์คะแนนการตรวจ LPA ประจำปี 2562 ของอบต.สบปราบ
update(2019-10-07 06:38:37)ดู(82)ครั้ง
แผนที่่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนที่่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
update(2019-07-01 12:41:50)ดู(48)ครั้ง
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
update(2019-07-01 11:11:03)ดู(49)ครั้ง
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
update(2019-06-28 10:43:23)ดู(94)ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2561
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2561
update(2019-06-28 10:05:55)ดู(56)ครั้ง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
update(2019-06-28 07:14:38)ดู(64)ครั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
update(2019-06-28 06:59:32)ดู(62)ครั้ง
การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี
update(2019-06-28 06:47:01)ดู(64)ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาของหน่วยงาน
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาของหน่วยงาน
update(2019-06-28 06:09:26)ดู(59)ครั้ง
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
update(2019-06-28 05:52:54)ดู(53)ครั้ง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
update(2019-06-28 04:20:09)ดู(43)ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
update(2019-06-27 10:51:59)ดู(34)ครั้ง
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
update(2019-06-27 10:49:57)ดู(35)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 96 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4 5
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170

Tel:0-5434-4529 Website:www.sopprap.go.th
Copy Right 2015 www.sopprap.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top