ประชาสัมพันธ์|
| ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ | ศูนย์ยุติธรรมชุมชน | ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2562 | สรุปโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ปี 2563 | การจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ปี 2563
 


ร.ต. ชูเชิด ด่านอินถา
นายกองค์การบริหารส่วนต.สบปราบ
เมนูหลัก
   
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
2 คน
เข้าชมวันนี้
25 คน
เข้าชมเมื่อวาน
24 คน
เข้าชมเดือนนี้
393 คน
เข้าชมปีนี้
8768 คน
เข้าชมทั้งหมด
53642 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
 
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ค้นหา
ค้นหาชื่อเอกสาร:
 
30 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2019-11-05 ]อ่าน:[ 119 ]
29 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2018-11-07 ]อ่าน:[ 272 ]
28 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2018-10-10 ]อ่าน:[ 110 ]
27 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2017-11-06 ]อ่าน:[ 340 ]
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2560 [ 2017-10-05 ]อ่าน:[ 258 ]
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2560 [ 2017-09-06 ]อ่าน:[ 229 ]
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 [ 2017-08-04 ]อ่าน:[ 212 ]
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2560 [ 2017-07-11 ]อ่าน:[ 254 ]
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 [ 2017-06-09 ]อ่าน:[ 180 ]
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2560 [ 2017-05-09 ]อ่าน:[ 217 ]
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2560 [ 2017-04-07 ]อ่าน:[ 183 ]
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 2017-03-10 ]อ่าน:[ 160 ]
18 สรุปผลดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ของ อบต.สบปราบ จำนวน 3 โครงการ [ 2017-03-10 ]อ่าน:[ 125 ]
17 สรุปผลดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ อบต.สบปราบ จำนวน 5 โครงการ [ 2017-02-20 ]อ่าน:[ 111 ]
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2560 [ 2017-02-10 ]อ่าน:[ 142 ]
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2559 [ 2017-01-11 ]อ่าน:[ 99 ]
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 2016-12-07 ]อ่าน:[ 141 ]
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2559 [ 2016-11-08 ]อ่าน:[ 106 ]
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2559 [ 2016-10-05 ]อ่าน:[ 210 ]
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2559 [ 2016-09-09 ]อ่าน:[ 98 ]
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 [ 2016-07-10 ]อ่าน:[ 141 ]
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2559 [ 2016-07-08 ]อ่าน:[ 112 ]
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 [ 2016-06-07 ]อ่าน:[ 138 ]
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2559 [ 2016-05-06 ]อ่าน:[ 135 ]
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2559 [ 2016-04-05 ]อ่าน:[ 94 ]
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [ 2016-03-09 ]อ่าน:[ 143 ]
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2559 [ 2016-02-04 ]อ่าน:[ 159 ]
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2558 [ 2016-01-07 ]อ่าน:[ 105 ]
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558 [ 2015-12-08 ]อ่าน:[ 118 ]
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2558 [ 2015-11-04 ]อ่าน:[ 103 ]
จำนวนทั้งหมด 30 ข้อมูล
page: [1]
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170

Tel:0-5434-4529 Website:www.sopprap.go.th
Copy Right 2015 www.sopprap.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top