ประชาสัมพันธ์|
| วารสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 | ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ | รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอบต.สบปราบ | ภารกิจ5ด้านของศูนย์ยุติธรรมชุมชนอบต.สบปราบ
 


ร.ต. ชูเชิด ด่านอินถา
นายกองค์การบริหารส่วนต.สบปราบ
เมนูหลัก
   
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
3 คน
เข้าชมวันนี้
41 คน
เข้าชมเมื่อวาน
30 คน
เข้าชมเดือนนี้
1329 คน
เข้าชมปีนี้
3989 คน
เข้าชมทั้งหมด
48863 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
 
    สภา อบต.สบปราบ  

นายพิาณุ  หลวงใน
ประธานสภา อบต.สบปราบ

 

นายทาน  เตจ๊ะ
รองประธานสภา อบต.สบปราบ

นางสาวธนัฎฐาธร  ด่านอินถา
เลขานุการประธานสภา อบต.สบปราบ

นางอรทัย  มานันชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 2

นายน้อย  ชมภู
ส.อบต.หมู่ที่ 2

นางอัมพร  คำภิโล
ส.อบต.หมู่ที่ 3

นายโต  นันทะวิชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 3

 นายประวัติ  อินจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 4

นายฐานันดร มูลกันทะ
ส.อบต.หมู่ที่ 4

นายธนัท  วงศ์สอน
ส.อบต.หมู่ที่ 5

นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์
ส.อบต.หมู่ที่ 5

        นายสายัณห์  ไชยเมืองมูล
ส.อบต.หมู่ที่ 6

นายวิโรจน์  อุ่นแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 6

นายโชคชัย ยะชะระ
ส.อบต.หมู่ที่ 9

นายใหม่  ทาเงิน
ส.อบต.หมู่ที่ 10

นายหยัด  ทินวัง
ส.อบต.หมู่ที่ 11

นายเกษม  บุญยืน
ส.อบต.หมู่ที่ 11

นายอำนาจ สิริป้อ
ส.อบต.หมู่ที่ 9

           นายสุรีย์  เทพสิงห์
ส.อบต.หมู่ที่ 12

           นายอำนวย  อินจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 15

นายศรีจันทร์  ยะเงี้ยว
ส.อบต.หมู่ที่ 15

   
   

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170

Tel:0-5434-4529 Website:www.sopprap.go.th
Copy Right 2015 www.sopprap.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top