ประชาสัมพันธ์|
| ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ | ศูนย์ยุติธรรมชุมชน | ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2562 | สรุปโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ปี 2563 | การจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ปี 2563
 


ร.ต. ชูเชิด ด่านอินถา
นายกองค์การบริหารส่วนต.สบปราบ
เมนูหลัก
   
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
25 คน
เข้าชมเมื่อวาน
24 คน
เข้าชมเดือนนี้
393 คน
เข้าชมปีนี้
8768 คน
เข้าชมทั้งหมด
53642 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
 
    ประวัติอบต.  

สภาพพื้นที่โดยทั่วไป

ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน มีพื้นที่ประมาณ 63,127 ไร่ หรือ 101 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบอยู่ห่างจากตัวอำเภอสบปราบประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นเขตติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลสบปราบ ตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

          องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง     มีพื้นที่ประมาณ 101 ตารางกิโลเมตร ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จัดตั้งเป็นองค์การบริหาร     ส่วนตำบลเมื่อวันที่  23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2540   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง  เมื่อวันที่   22   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2550

วิสัยทัศน์องค์กร

“องค์กรมีมาตรฐาน   บริการประทับใจ ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน”

การแบ่งเขตการปกครอง

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน แยกตามลักษณะการปกครอง ดังนี้

       1. บ้านสบปราบ         หมู่ที่  2           มีพื้นที่บางส่วน

       2. บ้านวังพร้าว          หมู่ที่  3           มีพื้นที่บางส่วน

       3. บ้านแพะ                หมู่ที่ 4            เต็มทั้งหมู่บ้าน

       4. บ้านทุ่ง                 หมู่ที่ 5            เต็มทั้งหมู่บ้าน

       5. บ้านวัฒนา            หมู่ที่ 6            เต็มทั้งหมู่บ้าน

       6. บ้านทุ่งพัฒนา       หมู่ที่ 9            เต็มทั้งหมู่บ้าน

       7.บ้านใหม่วัฒนา       หมู่ที่ 10          เต็มทั้งหมู่บ้าน

       8. บ้านทุ่งเจริญ         หมู่ที่ 11          เต็มทั้งหมู่บ้าน

       9. บ้านทุ่งรวงทอง      หมู่ที่ 12          เต็มทั้งหมู่บ้าน

       10. บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี        หมู่ที่ 15          เต็มทั้งหมู่บ้าน

ลักษณะภูมิประเทศ          

     องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ พื้นที่บางส่วนมีลักษณะเป็นป่าโปร่งและป่าสงวน มีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 12 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 45 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้เฉลี่ย 1,085 มิลลิเมตร/ปี


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170

Tel:0-5434-4529 Website:www.sopprap.go.th
Copy Right 2015 www.sopprap.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top