ประชาสัมพันธ์|
| วารสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 | ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ | รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอบต.สบปราบ | ภารกิจ5ด้านของศูนย์ยุติธรรมชุมชนอบต.สบปราบ
 


ร.ต. ชูเชิด ด่านอินถา
นายกองค์การบริหารส่วนต.สบปราบ
เมนูหลัก
   
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
2 คน
เข้าชมวันนี้
36 คน
เข้าชมเมื่อวาน
41 คน
เข้าชมเดือนนี้
1218 คน
เข้าชมปีนี้
1218 คน
เข้าชมทั้งหมด
46092 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
 
    สำนักปลัด  

นางสาวธนัฎฐาธร ด่านอินถา
(ปลัด อบต.สบปราบ)

นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุลหัวหน้าสำนักปลัด

  นางสาวสุภา พรหมาบุญ    นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

   นายชาญธวัช  จันทร์ศรีพิมล     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวขวัญชีวา  เขียวทวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 

           นางสุมาลี  ดีมีหาญ              นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

    นางสาวเพ็ญศรี   ชัยน่าน        เจ้าพนักงานธุรการ    ชำนาญงาน

นางวิภาดา  พันปุ๊ด

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170

Tel:0-5434-4529 Website:www.sopprap.go.th
Copy Right 2015 www.sopprap.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top