ประชาสัมพันธ์|
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2563(รอบ 6 เดือน) | แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
 


ร.ต. ชูเชิด ด่านอินถา
นายกองค์การบริหารส่วนต.สบปราบ
เมนูหลัก
   
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
3 คน
เข้าชมวันนี้
36 คน
เข้าชมเมื่อวาน
25 คน
เข้าชมเดือนนี้
290 คน
เข้าชมปีนี้
8665 คน
เข้าชมทั้งหมด
53539 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
 
    ส่วนโยธา  
 
 

นายชัยวัฒน์  กลิ่นหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
update................................
 

นางนิลุบล คำภิละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายชรินทร พลนา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเจษฎา  แก้วบุุญปั๋น
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

       
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170

Tel:0-5434-4529 Website:www.sopprap.go.th
Copy Right 2015 www.sopprap.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top