ประชาสัมพันธ์|
| วารสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 | ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ | รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอบต.สบปราบ | ภารกิจ5ด้านของศูนย์ยุติธรรมชุมชนอบต.สบปราบ
 


ร.ต. ชูเชิด ด่านอินถา
นายกองค์การบริหารส่วนต.สบปราบ
เมนูหลัก
   
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
4 คน
เข้าชมวันนี้
36 คน
เข้าชมเมื่อวาน
41 คน
เข้าชมเดือนนี้
1218 คน
เข้าชมปีนี้
1218 คน
เข้าชมทั้งหมด
46092 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
 
   

    ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ค้นหา
ค้นหาชื่อเอกสาร:
 

O1 โครงสร้างหน่วยงาน อ่าน:[202]
O2 ข้อมูลผู้บริหาร อ่าน:[148]
O3 อำนาจหน้าที่ อ่าน:[136]
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน อ่าน:[133]
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อ่าน:[156]
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อ่าน:[202]
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน:[132]
O8 Q&A (กล่องข้อความ) อ่าน:[156]
O9 Social Network อ่าน:[185]
O10 แผนดำเนินงานประจำปี อ่าน:[174]
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน อ่าน:[209]
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี อ่าน:[160]
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน อ่าน:[161]
O14 มาตรฐานการให้บริการ อ่าน:[204]
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อ่าน:[193]
O16 ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี อ่าน:[134]
O17 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน อ่าน:[153]
O18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี อ่าน:[148]
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ อ่าน:[149]
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ อ่าน:[131]
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน อ่าน:[161]
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี อ่าน:[164]
O23 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต อ่าน:[154]
O24 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต(ผ่านเว็บไซต์) อ่าน:[151]
O25 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี อ่าน:[160]
O26 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (ผ่านเว็บไซต์) อ่าน:[150]
O27 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อ่าน:[138]
O28 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร อ่าน:[135]
O29 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อ่าน:[134]
O30 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อ่าน:[170]
O31 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี อ่าน:[156]
O32 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน อ่าน:[160]
O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี อ่าน:[122]
จำนวนทั้งหมด 33 ข้อมูล
page: [1]
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170

Tel:0-5434-4529 Website:www.sopprap.go.th
Copy Right 2015 www.sopprap.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top