ประชาสัมพันธ์|
| วารสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 | ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ | รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอบต.สบปราบ | ภารกิจ5ด้านของศูนย์ยุติธรรมชุมชนอบต.สบปราบ
 


ร.ต. ชูเชิด ด่านอินถา
นายกองค์การบริหารส่วนต.สบปราบ
เมนูหลัก
   
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
5 คน
เข้าชมวันนี้
12 คน
เข้าชมเมื่อวาน
47 คน
เข้าชมเดือนนี้
356 คน
เข้าชมปีนี้
4424 คน
เข้าชมทั้งหมด
49298 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
 
   

    ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ค้นหา
ค้นหาชื่อเอกสาร:
 

O1 โครงสร้างหน่วยงาน อ่าน:[223]
O2 ข้อมูลผู้บริหาร อ่าน:[172]
O3 อำนาจหน้าที่ อ่าน:[154]
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน อ่าน:[159]
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อ่าน:[168]
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อ่าน:[223]
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน:[146]
O8 Q&A (กล่องข้อความ) อ่าน:[182]
O9 Social Network อ่าน:[217]
O10 แผนดำเนินงานประจำปี อ่าน:[196]
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน อ่าน:[228]
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี อ่าน:[174]
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน อ่าน:[178]
O14 มาตรฐานการให้บริการ อ่าน:[226]
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อ่าน:[221]
O16 ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี อ่าน:[145]
O17 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน อ่าน:[175]
O18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี อ่าน:[166]
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ อ่าน:[172]
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ อ่าน:[144]
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน อ่าน:[183]
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี อ่าน:[185]
O23 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต อ่าน:[186]
O24 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต(ผ่านเว็บไซต์) อ่าน:[165]
O25 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี อ่าน:[192]
O26 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (ผ่านเว็บไซต์) อ่าน:[183]
O27 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อ่าน:[152]
O28 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร อ่าน:[160]
O29 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อ่าน:[149]
O30 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อ่าน:[186]
O31 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี อ่าน:[174]
O32 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน อ่าน:[180]
O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี อ่าน:[138]
จำนวนทั้งหมด 33 ข้อมูล
page: [1]
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170

Tel:0-5434-4529 Website:www.sopprap.go.th
Copy Right 2015 www.sopprap.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top