ผลสำรวจความพึงพอใจ

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ระดับใด

พอใจมาก 30 %
พอใจปานกลาง 20 %
ไม่พอใจ 30 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 10 คน