ผลสำรวจความพึงพอใจ

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ระดับใด

พอใจมาก 16.67 %
พอใจปานกลาง 16.67 %
ไม่พอใจ 33.33 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 6 คน