องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170 Tel:0-5434-4529

account_box สมาชิกสภา

ประธานสภา อบต.สบปราบ

ประธานสภา อบต.สบปราบ

รองประธานสภา อบต.สบปราบ

รองประธานสภา อบต.สบปราบ

เลขานุการสภา อบต.สบปราบ

เลขานุการสภา อบต.สบปราบ

ส.อบต.หมู่ที่ 4

ส.อบต.หมู่ที่ 4

ส.อบต.หมู่ที่ 4

ส.อบต.หมู่ที่ 4

ส.อบต.หมู่ที่ 5

ส.อบต.หมู่ที่ 5

ส.อบต.หมู่ที่ 5

ส.อบต.หมู่ที่ 5

ส.อบต.หมู่ที่ 6

ส.อบต.หมู่ที่ 6

ส.อบต.หมู่ที่ 6

ส.อบต.หมู่ที่ 6

ส.อบต.หมู่ที่ 9

ส.อบต.หมู่ที่ 9

ส.อบต.หมู่ที่ 10

ส.อบต.หมู่ที่ 10

ส.อบต.หมู่ที่ 11

ส.อบต.หมู่ที่ 11

ส.อบต.หมู่ที่ 11

ส.อบต.หมู่ที่ 11

ส.อบต.หมู่ที่ 9

ส.อบต.หมู่ที่ 9

ส.อบต.หมู่ที่ 12

ส.อบต.หมู่ที่ 12

ส.อบต.หมู่ที่ 15

ส.อบต.หมู่ที่ 15

ส.อบต.หมู่ที่ 15

ส.อบต.หมู่ที่ 15
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร

นายก อบต.สบปราบ

นายก อบต.สบปราบ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 83