องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ข้อมูลข่าวสาร

สถิติ sitemap
วันนี้ 48
เดือนนี้7,343
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)54,626
ทั้งหมด 280,000

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo จดหมายข่าวโครงการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo จดหมายข่าว กิจกรรมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
photo ขอเชิญชวนพี่น้องชาวลำปางที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ ในวันที่ 14 พ.ค. 2566 เวลา 8.00-17.00 น.
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
photo ประชาสัมพันธ์การนำส่งข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
photo จดหมายข่าว โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง โภชนาการในเด็กปฐมวัย grade
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศ อบต.สบปราบ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file ประกาศ อบต.สบปราบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบต.สบปราบ grade
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file จดหมายข่าว เรื่องการออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2558(จำนวน 5 ภาพ)
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ถวายเทียนประจำพรรษาให้แก่วัดในพื้นที่ (จำนวน 7 ภาพ)
 
บุคลากรภายใน
camera_alt ผู้บริหารองค์กร
นายมนัส ใจเรือน
นายก อบต.สบปราบ
นายมนัส ใจเรือน
นายก อบต.สบปราบ

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
31/05/2566
31/05/2566
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
สน.บถ.
30/05/2566
31/05/2566
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)
[กำหนดการฯ]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
30/05/2566
30/05/2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566
[กำหนดการฯ]
กค.
30/05/2566
30/05/2566
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ