messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ข้อมูลข่าวสาร

สถิติ sitemap
วันนี้ 56
เดือนนี้1,579
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)39,634
ทั้งหมด 280,000

info แบบ ประเมิน EIT
QR CODE

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วม โครงการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว บ่อโข้ง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
แนวทางการดำเนินการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ Smart City grade
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (วันอานันทมหดล) ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ฐานข้อมูลด้านอาชีพ grade
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
find_in_page ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ตามแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ โดยมีครัวเรือนของธนาคารขยะบ้านแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ grade
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ฐานข้อมูลคนพิการ grade
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
find_in_page โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.สบปราบ grade
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประเพณีบ่อโข้ง[30 พฤษภาคม 2567]
ประเพณีบ่อโข้ง[27 เมษายน 2566]
โครงการอบรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
บุคลากรภายใน
camera_alt ผู้บริหารองค์กร
นายมนัส ใจเรือน
นายก อบต.สบปราบ
นายมนัส ใจเรือน
นายก อบต.สบปราบ

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
10/06/2567
20/06/2567
หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
19/06/2567
19/06/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 19]
กม.
19/06/2567
19/06/2567
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
กพส.
19/06/2567
19/06/2567
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) ฯ

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ