องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ข้อมูลข่าวสาร

สถิติ sitemap
วันนี้ 43
เดือนนี้7,343
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)54,626
ทั้งหมด 280,000

info แบบ ประเมิน EIT
QR CODE

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต สนับสนุนการผลิตสื่อโดย กองทุนและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.)
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
photo ประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากฝุ่นละออง pm.2.5
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo ประชาสัมพันธ์การกำหนดหน้าที่ให้เกษตรกรปฏิบัติเกี่ยวกับการเผาพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo จดหมายข่าว กิจกรรมโครงการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
photo จดหมายข่าว กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวนมหาราช
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
photo จดหมายข่าว กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช grade
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
photo ประชาสัมพันธ์การให้บริการ e-service ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ ONLINE grade
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2558(จำนวน 5 ภาพ)
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ถวายเทียนประจำพรรษาให้แก่วัดในพื้นที่ (จำนวน 7 ภาพ)
 
บุคลากรภายใน
camera_alt ผู้บริหารองค์กร
นายมนัส ใจเรือน
นายก อบต.สบปราบ
นายมนัส ใจเรือน
นายก อบต.สบปราบ

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ